Logo

Dakraam-gordijn

Originele VELUX® en Itzala producten

0
Originele VELUX Producten - 21% korting!
Officiele VELUX verdeler
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder wij, Altaterra Kft (hierna onder meer te noemen: “ALTATERRA”), bestellingen van producten bij deze onlinewinkel verwerken en van u aanvaarden. ALTATERRA is een vennootschap die onder inschrijvingsnummer 08-09-013626 in Hongarije staat ingeschreven. Het vestigingsadres is Malom köz 1, 9431 Fertőd, Hongarije. Tel : 010280740. Het geregistreerde btw-nummer is BE 0825563634.

Deze algemene voorwaarden zijn bindend en dienen zorgvuldig door u te worden gelezen, met name de bepalingen over prijzen, levertermijnen, aansprakelijkheid, recht op ontbinding en gevolgen van ontbinding.

Deze algemene voorwaarden worden uitgebreid met de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften voor overeenkomsten betreffende de levering van producten. U hebt ingevolge die voorschriften mogelijk aanvullende rechten. 

Als u vragen hebt of twijfelt over deze algemene voorwaarden, aarzel dan niet om contact op te nemen met ALTATERRA. Ons e-mailadres:
customerservices@itzala.com.

Indien u door wilt gaan met een bestelling, neem dan deze algemene voorwaarden door en vink het vakje aan om te bevestigen dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

Door een bestelling te plaatsen, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent. De overeenkomst tussen u en ons geldt op voorwaarde dat u ten minste 18 jaar oud bent. Dit houdt in dat wij geen enkele verplichting jegens u hebben indien u niet ten minste 18 jaar oud bent, ook niet wanneer wij u een orderbevestiging toesturen.

Wij kunnen uw bestelling ongeacht uw locatie aanvaarden en verwerken. Wanneer u uw bestelling plaatst, dient u voor levering van de producten echter wel een adres in België op te geven. Op ons rust geen verplichting om producten op een adres buiten België, af te leveren.

Door uw bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met het volgende:
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw bestelling en maken deel uit van de overeenkomst tussen u en ons.
• De prijzen en kosten zoals die in deze onlinewinkel zijn vermeld, zoals tijdens het bestelproces aan u bevestigd.
• Wij kunnen gegevens aangaande uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres vastleggen ten behoeve van de afhandeling van uw bestelling. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.
• Wij kunnen gegevens aangaande uw creditcard of betaalpas doorgeven ten behoeve van de afhandeling van uw bestelling
.

 

De Dakraam-Gordijn.be (ITZALA) e-shop is lid van BeCommerce en onderschrijft dus ook de gedragscode van BeCommerce.

Hoe weet ik of mijn bestelling is ontvangen?
Nadat uw bestelling is ontvangen, sturen wij u per e-mail een bericht om u te laten weten dat uw bestelling is ontvangen. Wanneer u onze orderbevestiging hebt ontvangen, komt er tussen u en ons een wettelijk bindende overeenkomst tot stand.
Onze orderbevestiging en de overeenkomst gelden echter op voorwaarde van goedkeuring van uw creditcard of betaalpas (zie hierna onder “Hoe kan ik betalen?”). Indien uw creditcard of betaalpas niet wordt goedgekeurd, is er geen sprake van een overeenkomst en rust op ons geen verplichting jegens u.
Neem contact met ons op indien u niet binnen een redelijke termijn een orderbevestiging ontvangt. Wij zullen proberen uw bestelling onverwijld in behandeling te nemen, maar zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door problemen met of fouten in elektronische communicatiesystemen waarop wij geen invloed hebben.


Wat is de prijs van de producten?
De aankoopprijs is de prijs die van kracht is op het moment dat u uw bestelling plaatst. De prijs van de door u bestelde producten, de eventuele verzendkosten en het totaalbedrag van uw aankoop worden gedurende het bestelproces en in de orderbevestiging steeds aan u bevestigd. NB: indien wij een evidente fout hebben gemaakt in de prijsstelling van producten op de website, dan zijn wij niet gebonden aan die onjuiste prijs.

De prijzen zijn inclusief BTW en alle eventueel andere kosten inbegrepen, behalve de leveringskosten die 8 EUR inclusief BTW bedragen.

Hoe kan ik betalen?
Betaling is mogelijk met bankoverschrijving, VISA,VISA Electron of MASTERCARD. U wordt gevraagd om de naam en het nummer op uw creditcard of betaalpas, de vervaldatum en, indien van toepassing, het uitgiftenummer en de driecijferige veiligheidscode op te geven. Deze informatie wordt via een sterk versleutelde verbinding rechtstreeks aan de bank verzonden om de geldigheid van uw creditcard of betaalpas te verifiëren. Zodra uw creditcard of betaalpas is goedgekeurd, sturen wij u per e-mail een orderbevestiging. Het bedrag wordt direct na betaling van uw creditcard of betaalkaart afgeschreven.

Processing en data transfers tussen uw web browser en onze server voor validatie van uw krediet of uw debet kaart gebeurd via de beveiligde internet connectie (SSL) van onze betaalpartners Computop en European Merchant Services (kortweg EMS). Zodra uw kaart of betaling aanvaard is, sturen wij u een orderbevestiging per e-mail.Levering van de producten
Wij zullen uw bestelling zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Wij zijn wettelijk verplicht om u de producten binnen 30 dagen na bevestiging van uw bestelling toe te zenden. Wij zullen de producten echter zo spoedig mogelijk verzenden, volgens de geschatte leverdatum vermeld in de bevestigingsemail, meestal binnen 3-7 werkdagen.

Indien onze levering van de producten aan u wordt vertraagd door een gebeurtenis waarop wij geen invloed hebben, dan laten wij u dit zo spoedig mogelijk weten en nemen wij maatregelen om de gevolgen van de vertraging tot een minimum te beperken. Als wij dit doen, zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen die het gevolg zijn van de gebeurtenis; indien er echter een risico op aanzienlijke vertraging bestaat, kunt u contact met ons opnemen om de overeenkomst te ontbinden en restitutie te ontvangen voor alle producten waarvoor u reeds hebt betaald, maar die nog niet door u zijn ontvangen.

 

Internationale levering

In overeenstemming met de EU-verordening inzake Geo-blocking, levert ons bedrijf ook buiten het België in de volgende landen: Verenigd Koninkrijk (UK), Denemarken (DK), Ierland (IE), Spanje (ES), Italië (IT), Oostenrijk (AT), België (BE), Tsjechië (CZ), Frankrijk (FR), Duitsland (DE), Hongarije (HU), Nederland (NL), Polen (PL) en Slowakije (SK).

Als u een product op deze website wilt kopen en in een van de bovengenoemde landen wilt laten leveren, wordt dit hieronder gedefinieerd als "Internationale levering".  
Als u wilt dat uw bestelde producten in een van de hierboven genoemde landen worden geleverd, hoeft u deze enkel in de uitcheckprocedure aan te duiden. De levertijd kan echter langer zijn in overeenstemming met uw afleveradres en er zal een internationale bezorgingsheffing bovenop de bezorgkosten worden aangerekend.


Houd er rekening mee dat we alleen producten buiten het België leveren, die deel uitmaken van ons productprogramma in het land van bestemming. Dit betekent dat bepaalde producten mogelijk niet beschikbaar zijn in sommige landen.
Voor het toepasselijke btw-tarief zijn we verplicht om de lokale btw van het land waarnaar de goederen worden verzonden aan te rekenen. Voor internationale leveringen zijn dezelfde betalingsmethoden beschikbaar als voor binnenlandse leveringen. De enige uitzondering is "rembours", die we niet aanbieden voor internationale leveringen.
U kunt een ander factuuradres opgeven in een van de EU-lidstaten dat verschilt van het land van levering. Ongeacht het geselecteerde factuuradres gelden de specifieke leveringsverplichtingen van ons bedrijf alleen voor de bovengenoemde landen.


De voorwaarden en de periode van garantie van de gekochte producten zijn onafhankelijk van het land van bestemming en volgen altijd de principes die op de volgende pagina worden gespecificeerd: GARANTIE EN RETOURS


Om producten terug te zenden geldt hetzelfde retourbeleid voor internationale leveringen als voor binnenlandse leveringen binnen het België, die u op onze volgende pagina kunt bekijken: GARANTIE EN RETOURS

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (zie contactgegevens hieronder) op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring in te dienen bij voorkeur op ons e-mailadres: 

customerservices@itzala.com
In overeenstemming met ons retourbeleid moeten de goederen worden teruggestuurd naar ons onderstaande adres:
Altaterra Ltd.
Petofi Sandor str. 36 / b.
H-9444 Fertőszentmiklós
Hongarije

U zult de directe kosten voor het terugzenden van de goederen moeten betalen.
Lees voor meer informatie, zoals hierboven beschreven, ons algemene retourbeleid.
 

Uw wettelijke rechten – in het geval van gebrekkige of beschadigde producten

Mocht een door ons geleverd product gebreken vertonen of niet met de beschrijving overeenkomen, dan hebt u – in aanvulling op uw rechten ingevolge deze algemene voorwaarden – wettelijke rechten. Producten worden als gebrekkig beschouwd indien (a) ze niet van genoegzame kwaliteit zijn (d.w.z. dat ze niet voldoen aan de norm die door een redelijk persoon als genoegzaam zou worden beschouwd, waarbij rekening wordt gehouden met onze beschrijving van de producten, de prijs en eventuele andere relevante omstandigheden) of (b) ze niet geschikt zijn voor een bepaald doel waarvoor u ze nodig hebt en waarover u ons voorafgaand aan of ten tijde van het plaatsen van uw bestelling hebt geïnformeerd.

Wij proberen de kleuren van onze producten zo realistisch mogelijk weer te geven. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele verschillen tussen de kleuren die door uw computerapparatuur worden weergegeven en de daadwerkelijke kleuren van onze producten.

Niets in deze algemene voorwaarden vormt een beperking van uw wettelijke rechten.


Recht op annulering / vervanging- in het geval van gebrekkige of beschadigde producten
Indien een aan u geleverd product gebrekkig is, dient u dit zonder onnodige vertraging aan ons te melden. Om te zorgen dat wij uw order kunnen herkennen, verzoeken wij u bij het uitoefenen uw volledig contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) bekend te maken, evenals het ordernummer en de betreffende artikelen uit de koopovereenkomst die u wilt herroepen.

U heeft recht op ofwel de ontvangst van een gratis vervangend exemplaar van het gebrekkige product, ofwel op de ontvangst van een vervangend onderdeel, waarmee u het gebrekkige product kunt repareren.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd een gebrekkig product te vervangen in plaats van het te repareren, tenzij dit voor u tot onevenredige kosten zou leiden. 

Ongeacht de zojuist genoemde oplossingen geldt dat u, indien een aan u geleverd product gebrekkig is of niet overeenkomt met de beschrijving ervan, het recht hebt de overeenkomst te annuleren en volledige restitutie te ontvangen.

Indien wij de overeenkomst niet nakomen, zijn wij verantwoordelijk voor alle door u geleden schade die het voorzienbare gevolg is van onze tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Schade is voorzienbaar indien de schade een evident gevolg is van onze tekortkoming in de nakoming of indien er op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam door u en ons redelijkerwijs rekening mee werd gehouden dat de schade zich zou kunnen voordoen.

In geen geval wordt onze aansprakelijkheid jegens u door ons uitgesloten of beperkt wanneer dit onrechtmatig zou zijn.

 

 

Gevolgen van de annulering - in het geval van gebrekkige of beschadigde producten
Indien u de overeenkomst annuleert (omdat de aan u geleverde producten gebrekkig zijn of niet overeenkomen met de beschrijving ervan), vergoeden wij aan u alle van u ontvangen betalingen, met inbegrip van de verzendkosten.

Indien u de overeenkomst annuleert (omdat de aan u geleverde producten gebrekkig zijn of niet overeenkomen met de beschrijving ervan), zullen wij het terugzenden van het foutieve product regelen en de kosten ervan dragen.

Uw product(en) met gebreken worden opgehaald door onze koerier, DHL

Altaterra Ltd. verstuurt het vervangende artikel direct op aanvraag van de klant, reeds vóór ontvangst van het gebrekkige product. U bent in dit geval echter verplicht goed samen te werken met DHL en Altaterra Ltd. voor het ophalen en retourneren van het/de gebrekkige product(en). Wanneer het ophalen van het gebrekkige product mislukt door uitblijvende medewerking van de klant, behoudt zich Altaterra Ltd. het recht voor de vervangende levering stop te zetten. Wanneer in plaats van vervanging om terugbetaling wordt verzocht, wordt deze procedure gestart op het moment waarop DHL heeft bevestigd dat het gebrekkige product is opgehaald.


In alle gevallen bent u aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de producten die wordt veroorzaakt doordat de producten op een andere wijze zijn behandeld dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. Wij stellen deze waardevermindering vast zoals hierna wordt beschreven.

 

Garantie
Aanvullend op uw wettelijke rechten verstrekt Altaterra Ltd. u drie (3) jaar garantie op merkproducten van VELUX en vijf (5) jaar op VELUX rolluiken die in deze online winkel zijn aangeschaft. De garantievoorwaarden hebben geen enkele uitwerking op uw wettelijke aanspraken.

 

U krijgt twee (2) jaar garantie op ITZALA producten die zijn aangeschaft in deze online winkel. De garantie heeft geen enkele uitwerking op uw wettelijke aanspraken.

Recht op ontbinding
U hebt het wettelijke recht om de overeenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.
De ontbindingstermijn loopt af veertien (14) dagen na de dag waarop u (of iemand die door u wordt aangewezen) de door u bestelde producten ontvangt of – indien de overeenkomst betrekking heeft op meerdere producten die in één bestelling door u zijn besteld en afzonderlijk door ons zijn geleverd – veertien (14) dagen na de dag waarop u (of iemand die door u wordt aangewezen) het laatste product ontvangt.

Teneinde het recht op ontbinding uit te oefenen, indien u hiertoe het recht hebt, dient u ons over uw besluit tot ontbinding van de overeenkomst te informeren (zie de contactgegevens hieronder) door middel van een eenduidige verklaring van uw intentie tot ontbinding; deze verklaring dient per e-mail naar
customerservices@itzala.com te worden verzonden.

Om uw bestelling te kunnen identificeren, verzoeken wij u de volgende informatie te verstrekken wanneer u uw recht op ontbinding uitoefent:
nummer van de orderbevestiging;
uw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres); en
de gegevens van het product of de producten ten aanzien waarvan u de overeenkomst wenst te ontbinden.

U kunt het bijgevoegde modelformulier voor ontbinding gebruiken, maar dat is niet verplicht.

 

Om aan de ontbindingstermijn te voldoen (d.w.z. dat u uw recht tot ontbinding van de overeenkomst zonder opgave van redenen uitoefent), hoeft u ons slechts voordat deze termijn afloopt uw kennisgeving te sturen waarin u ons laat weten dat u uw recht op ontbinding uitoefent.

 

Gevolgen van ontbinding
Indien u de overeenkomst ontbindt (d.w.z. dat u uw recht tot ontbinding van de overeenkomst zonder opgave van redenen uitoefent), vergoeden wij aan u alle van u ontvangen betalingen, met inbegrip van de verzendkosten. Wij voeren de terugbetaling zonder onnodige vertraging uit, maar uiterlijk:
a.veertien (14) dagen na de dag waarop wij geleverde producten van u hebben terugontvangen; of
b.(indien dit eerder is) veertien (14) dagen na de dag waarop u hebt aangetoond dat u de producten aan ons hebt geretourneerd; of
c.(indien er geen producten zijn geleverd) veertien (14) dagen na de dag waarop wij over uw besluit tot ontbinding van de overeenkomst zijn geïnformeerd.
Wij voeren de terugbetaling via dezelfde betalingsmethode uit als de betalingsmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders met u is overeengekomen; in ieder geval zijn voor u aan deze terugbetaling geen kosten verbonden.

Indien u de overeenkomst om welke reden dan ook ontbindt nadat producten aan u zijn verzonden of door u zijn ontvangen, dan dient u deze aan ons te retourneren. Voor informatie over het retourneren van de producten kunt u per e-mail contact met ons opnemen via
customerservices@itzala.com.

U dient de producten zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop u uw ontbinding van deze overeenkomst aan ons kenbaar maakt te retourneren. Aan deze termijn wordt voldaan indien u de producten terugstuurt voordat de periode van veertien (14) dagen afloopt.

Indien u de overeenkomst ontbindt zonder opgave van redenen, dan zijn de directe kosten voor het retourneren van de producten voor uw rekening.

 

U kunt de betreffende goederen terugzenden naar of overhandigen op het onderstaande adres:

 

Altaterra Ltd.

Petofi Sándor str. 36/B.

HU-9444 Fertoszentmiklós

Hongarije

 


In alle gevallen bent u aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de producten die wordt veroorzaakt doordat de producten op een andere wijze zijn behandeld dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. Wij stellen deze waardevermindering vast zoals hierna wordt beschreven
.


Onze vaststelling van een eventuele waardevermindering van de producten
Om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen, mag u de producten hanteren en inspecteren, op voorwaarde echter dat u dit doet (i) met de nodige zorgvuldigheid en (ii) op dezelfde manier als u gewoonlijk in een normale winkel is toegestaan. Indien de producten intensiever dan dit worden gehanteerd of geïnspecteerd, kan dit tot een waardevermindering van de producten leiden; wij zijn gerechtigd deze waardevermindering in mindering te brengen op de door ons uitgevoerde terugbetaling van de van u ontvangen betaling, of de waardevermindering bij u in rekening te brengen. Waardeverminderingen worden per geval vastgesteld. Tijdens het hanteren en inspecteren van de producten zoals hiervoor beschreven, mag u de doos openen en de stoffen en kleuren van de producten met de nodige zorgvuldigheid inspecteren, mits de doos wordt geopend zonder deze te beschadigen. Wanneer de doos is beschadigd, wordt dit gezien als een waardevermindering van de producten. Ook bij montage van de producten bestaat er een gerede kans op een waardevermindering van de producten. Wij wijzen u erop dat u, zolang de producten in uw bezit zijn en totdat ze aan ons zijn geretourneerd, verantwoordelijk bent voor de producten en aansprakelijk bent voor eventuele schade daaraan.

Prevente Namaak

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt.


Toepasselijk recht en forum
Op overeenkomsten die door deze onlinewinkel worden aangegaan, is Belgische recht van toepassing. De rechters in België hebben rechtsbevoegdheid ten aanzien van alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit overeenkomsten die via deze onlinewinkel worden aangegaan

Een klacht indienen
Indien u een klacht over uw onlineaankoop wilt indienen, kunt u gebruikmaken van het portaal Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie. Klik op deze link om uw klacht in te dienen: http://ec.europa.eu/odr.