Logo

Dakraam-gordijn

Originele VELUX® en Itzala producten

0
Originele VELUX Producten - 25% korting!
Officiele VELUX verdeler

Garantie en retours

Garantie

In aanvulling op uw wettelijke rechten geeft Altaterra Ltd. u 3 (drie) jaar garantie op VELUX producten die u via deze webwinkel koopt. De garantiebepalingen tasten op geen enkele manier uw wettelijke rechten aan.

Wij geven u 2 (twee) jaar garantie op ITZALA producten die u via deze webwinkel koopt. Deze garantie tast op geen enkele manier uw wettelijke rechten aan.


Retourartikelen die onder de garantie vallen

Neem contact met ons op via e-mail op customerservices@itzala.com als u een defect product wilt retourneren. Wij zullen u dan uitleggen hoe de retourzending in zijn werk gaat.

Voorwaarde voor het retourneren van artikelen is dat u ons uw bestellingsbevestigingsnummer doorgeeft. Wij vragen u vriendelijk uw bestellingsbevestigingsnummer op te geven wanneer u een bestelling annuleert, zodat wij de zaak zonder onnodige vertraging kunnen afhandelen. U vindt het bestellingsbevestigingsnummer in de e-mail die u direct nadat u de artikelen hebt gekocht in de webwinkel hebt ontvangen.

Zonder dit bestellingsbevestigingsnummer kan Altaterra Ltd. geen geld terugstorten of artikelen vervangen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om aan te tonen dat de garantieperiode niet is verstreken.


Uw defect(e) product(en) wordt/en opgehaald door onze vervoerder DHL.

Altaterra Ltd. zal u het vervangende artikel op uw verzoek al voor het ophalen van het foutieve gordijn toezenden. Let op: u dient zelf een afspraak met DHL en Altaterra Ltd. te maken over hoe het foutieve product opgehaald en geretourneerd dient te worden. Als het product door een fout aan klantzijde niet geretourneerd word, behoudt Altaterra Ltd. zich het recht voor om de vervangingsorder stop te zetten. Als u ervoor kiest om het product niet te laten vervangen en uw aankoopbedrag retour te laten storten, wordt de geldretourprocedure pas in werking gezet nadat DHL bevestigt dat het foutieve product is opgehaald.


Recht op ontbinding/annulering

U heeft het recht de overeenkomst binnen veertien (14) dagen te ontbinden zonder opgave van redenen.

De termijn waarbinnen u de overeenkomst kunt ontbinden verstrijkt na veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of – indien u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd – na veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen.

Om uw ontbindingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen (zie contactgegevens hieronder) van uw beslissing om de overeenkomst te ontbinden door een ondubbelzinnige verklaring te doen (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail).

Ons e-mailadres: customerservices@itzala.com

Als u gebruikmaakt van uw ontbindingsrecht, geeft u dan uw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres), het opdrachtnummer en informatie over de producten waarvoor u de koopovereenkomst wilt ontbinden, zodat wij uw bestelling kunnen identificeren.

U kunt het bijgevoegde modelformulier voor ontbinding gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om aan de termijn voor ontbinding te voldoen, is het voldoende als u uw verklaring dat u gebruikmaakt van uw ontbindingsrecht verstuurt voordat de ontbindingstermijn is verstreken.


Gevolgen van ontbinding/annulering

Als u de overeenkomst ontbindt, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten indien u voor een andere wijze dan de door ons aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen) terugbetalen. Wij zullen de vergoeding onverwijld doch in elk geval

  1. binnen veertien (14) dagen na ontvangst van aan u geleverde goederen betalen, of
  2. (indien eerder) veertien (14) dagen na bewijs van retour van de goederen, of
  3. indien er geen goederen waren geleverd, veertien (14) dagen na ontvangst van uw verklaring tot ontbinding van deze overeenkomst.

Wij zullen de vergoeding betalen met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als door u gebruikt voor de oorspronkelijke aankoop, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel hebt ingestemd; in elk geval zult u geen kosten hebben als gevolg van de terugbetaling.

U zult de producten terugsturen naar of afleveren op het onderstaande adres:

Altaterra Ltd.
Petofi Sándor str. 36/B.
HU-9444 Fertoszentmiklós
Hongarije

U zult de producten onverwijld en in elk geval niet later dan veertien (14) dagen ontvangen nadat u ons op de hoogte hebt gesteld van de ontbinding van deze overeenkomst. U voldoet aan deze deadline als u de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

De rechtstreekse kosten voor het terugsturen van de producten zult u moeten betalen.

U bent aansprakelijk voor enige waardevermindering van de producten die het gevolg is van uw behandeling van het product anders dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.


Het bepalen van enige waardevermindering van de producten

Om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen, zult u de producten inspecteren en behandelen (i) op zorgvuldige wijze en (ii) op dezelfde manier als u gewoonlijk in een winkel mag doen. Elke behandeling of onderzoek van de producten die verder gaat dan dat, kan leiden tot een waardevermindering van de producten, die wij in mindering mogen brengen wanneer wij de betaling die wij van u hebben ontvangen, terugbetalen. De eventuele waardevermindering zal per geval worden bepaald. U mag de doos openen en de stoffen, materiaal en kleuren van de producten op zorgvuldige wijze inspecteren, zolang het openen gebeurt zonder de doos te beschadigen. Als de doos is beschadigd kunt u ervan uitgaan dat de waarde van de producten zal zijn verminderd. Indien de producten eventueel zijn geïnstalleerd kunt u er ook van uitgaan dat dit leidt tot een waardevermindering van de producten. Wij herinneren u eraan dat zolang de producten in uw bezit zijn en totdat zij aan ons worden teruggestuurd, u verantwoordelijk bent voor de producten en aansprakelijk bent voor eventuele schade aan de producten.


Toepasselijk recht en forum

Overeenkomsten die worden aangegaan via deze onlineshop worden beheerst door Hongaars recht en de rechtbanken in Hongarije zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig geschil met betrekking tot overeenkomsten die gesloten worden via deze onlineshop.


Ons retouradres:

Altaterra Ltd.
Petofi Sándor str. 36/B.
HU-9444 Fertoszentmiklós
Hongarije
Tel.: 010280740
Fax 00 36 99 536 500
Ons e-mailadres: customerservices@itzala.com